Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sikvillen, 17VTM37 405a 97a Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-30 Stoppdatum 2016-08-30
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 8152
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: