Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sorkan, 17VTM37 405b 7 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-30 Stoppdatum 2016-08-30
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 6793
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: