Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÅSTJÄRNEN, 17VTM37 408 11 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-03 Stoppdatum 2016-08-03
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 2038
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: