Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svärjebäcken, 17VTM37 408 55 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-02 Stoppdatum 2016-08-02
Mängd (ton): 15,30 Kostnad totalt: 20380
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: