Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Frykbäcken, 17VTM37 422 2 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-17 Stoppdatum 2016-08-17
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2717
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: