Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 201a Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-09 Stoppdatum 2016-08-09
Mängd (ton): 15,61 Kostnad totalt: 20793
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: