Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljan, 17VTM37 501 78 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-10 Stoppdatum 2016-08-10
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 4076
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: