Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MELLANSJÖN, 17VTM37 502 5 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-11 Stoppdatum 2016-08-11
Mängd (ton): 6,94 Kostnad totalt: 9244
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: