Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKTJÄRNET, 17VTM37 504 14 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-02 Stoppdatum 2016-09-02
Mängd (ton): 1,84 Kostnad totalt: 2451
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: