Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 17VTM37 504 21 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-03 Stoppdatum 2016-09-03
Mängd (ton): 19,89 Kostnad totalt: 26493
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: