Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BREDSJÖN, 17VTM37 504 23 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-03 Stoppdatum 2016-09-03
Mängd (ton): 10,71 Kostnad totalt: 14266
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: