Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tvärlikan, 17VTM37 506 142 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-08 Stoppdatum 2016-08-08
Mängd (ton): 19,38 Kostnad totalt: 25814
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: