Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17VTM37 506 40 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-08 Stoppdatum 2016-08-08
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1359
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: