Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Helvetsbäcken, 17VTM37 509 22 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-06 Stoppdatum 2016-08-06
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 13320
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: