Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kårebolssjön, 17VTM37 510 112 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-05 Stoppdatum 2016-08-05
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 5301
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: