Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Graveretjärn, 17VTM408 201 3 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-28 Stoppdatum 2016-08-28
Mängd (ton): 8,16 Kostnad totalt: 14035
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: