Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svarttjärnsbäcken, 17VTM65 102 50 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-26 Stoppdatum 2016-08-26
Mängd (ton): 6,32 Kostnad totalt: 9935
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: