Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkerudsbäcken, 17VTM65 113 10 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-24 Stoppdatum 2016-08-24
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 7703
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: