Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hästtjärnsbäcken, 17VTM66 409 51 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-01
Mängd (ton): 12,24 Kostnad totalt: 16671
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: