Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stöpälven, 17VTM66 410 151a Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-17 Stoppdatum 2016-08-17
Mängd (ton): 6,94 Kostnad totalt: 9452
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: