Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MJÖSJÖN, 17VTM66 411 22a Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-02 Stoppdatum 2016-08-02
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2642
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: