Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Honkamackbäcken, 17VTM66 413 141 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-14 Stoppdatum 2016-08-14
Mängd (ton): 8,67 Kostnad totalt: 11809
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: