Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Honkamackbäcken, 17VTM66 413 145 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-14 Stoppdatum 2016-08-14
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2778
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: