Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Metbäcken, 17VTM66 413 62 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-14 Stoppdatum 2016-08-14
Mängd (ton): 5,92 Kostnad totalt: 8063
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: