Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Granån, 17VTM66 414 23a Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-12 Stoppdatum 2016-08-12
Mängd (ton): 5,41 Kostnad totalt: 7368
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: