Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Granån, 17VTM66 414 26 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-12 Stoppdatum 2016-08-12
Mängd (ton): 6,02 Kostnad totalt: 8199
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: