Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Granån, 17VTM66 414 94 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-13 Stoppdatum 2016-08-13
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 9725
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: