Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÖTSJÖN, 17VTM80 511 3 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-01
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1346
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: