Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA ÖVATJÄRN, 17VTM80 601 7 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-29 Stoppdatum 2016-07-29
Mängd (ton): 10,71 Kostnad totalt: 13987
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: