Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STAVSJÖN, 17VTM83 513 10 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-03 Stoppdatum 2016-08-03
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 6732
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: