Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNSJÖN, 17VTM83 513 18 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-03 Stoppdatum 2016-08-03
Mängd (ton): 5,92 Kostnad totalt: 7814
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: