Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLTJÄRNEN, 17VTM83 515 5 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-30 Stoppdatum 2016-07-30
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 5122
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: