Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BYXEN, 17VTM83 515 7 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-30 Stoppdatum 2016-07-30
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2561
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: