Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Musån övre, 17VTM83 516 10 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-04 Stoppdatum 2016-08-04
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 9425
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: