Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANLIDTJÄRNEN, 17VTM83 517 2 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-01
Mängd (ton): 8,16 Kostnad totalt: 10771
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: