Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björnmyrbäcken, 17VTM84 213 53 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-13 Stoppdatum 2016-08-13
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2838
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: