Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Spättungälven, 17VTM84 213 57 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-13 Stoppdatum 2016-08-13
Mängd (ton): 19,89 Kostnad totalt: 27667
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: