Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kallbäcken, 17VTM84 218 143d Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-21 Stoppdatum 2016-08-21
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2699
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: