Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergtjärnsbäcken, 17VTM84 221 200 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-23 Stoppdatum 2016-08-23
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 9932
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: