Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kopparebäcken, 17VTM84 221 207 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-23 Stoppdatum 2016-08-23
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1419
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: