Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kopparebäcken, 17VTM84 221 210 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-23 Stoppdatum 2016-08-23
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 6816
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: