Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRVATTNET, 17VTM84 223 216f Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-22 Stoppdatum 2016-08-22
Mängd (ton): 1,22 Kostnad totalt: 1697
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: