Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svartånaälven, 17VTM84 302 332 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-20 Stoppdatum 2016-08-20
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 14188
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: