Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALGUTSVATTNET, 658278 128711 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-01 Stoppdatum 2016-11-01
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 8451
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: