Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALTJÄRN, 659138 131612 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-25 Stoppdatum 2016-08-25
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1345
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: