Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOSSVATTNET, 659262 131777 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-22 Stoppdatum 2016-08-22
Mängd (ton): 8,16 Kostnad totalt: 10763
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: