Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDTJÄRNET, 659312 131117 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-22 Stoppdatum 2016-08-22
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 4036
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: