Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kuvetjärn, 659396 128788 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-24 Stoppdatum 2016-08-24
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 2258
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: