Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKVATTNET, 659516 130743 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-23 Stoppdatum 2016-08-23
Mängd (ton): 15,30 Kostnad totalt: 22583
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: