Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LEVERBYTJÄRN, 660465 128110 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-26 Stoppdatum 2016-08-26
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 15055
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: